Receptfornyelse
Normalt fornys fast medicin 1 år frem i forbindelse med årskontrol i lægehuset. Du kan på “Min læge” app se om du har åbne recepter og forny recepter ved behov.

Tidsbestilling 
Du kan bestille tid til både video og fremmødekonsultation via "Min læge" app hele døgnet eller ringe til lægehuset mellem 08.00-12.00.

Konsultation
Region Syddanmark betinger sig at man i forbindelse med lægehuskonsultation registrerer sig med sit sundhedskort. Husk derfor altid sundhedskortet ved besøg i lægehuset.

Der er åben for konsultation mandag, tirsdag og fredag fra 07.00-16-00 og Onsdag og torsdag fra 07.00-15.00

Telefonkonsultation
Lægeklinik Ølgod kan kontaktes telefonisk alle hverdage fra 08.00 – 12.00.

Online receptfornyelse, tidsbestilling og E-konsultation
Vi tilstræber at disse behandles dagligt, men i spidsbelastninger kan der gå op til 2 hverdage før din henvendelse er behandlet. For e-konsultation kan der gå op til 3 dage. I uge 27-32 kan der være perioder hvor der ikke kan foretages e-konsultation hos enkelte læger grundet ferie.

Lægevagten
Efter kl. 16.00 og i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på 70110707.

Ferier
Klinikken holder ikke ferielukket. Læger og klinikpersonale holder ferie på skift således at du altid vil kunne få en tid i lægehuset og ikke henvises til byens øvrige læger.

Afhængighedsskabende medicin
Klinikken følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring afhængighedsskabende medicin som beroligende medicin, sovemedicin og morfin.
Det betyder at det som hovedregel ikke vil være muligt at få beroligende medicin, sovemedicin og morfin i længere perioder.

Lægeklinik Ølgod udskriver kun undtagelsesvis afhængighedsskabende medicin.

Grundet retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed er der fremadrettet krav om fremmøde ved ordination af afhængighedsskabende medicin som Tramadol, Morfin, sovemedicin og Benzodiazepin i Praksis.

I udgangspunktet tilsigtes det at denne type medicin ikke anvendes som fast behandling grundet trafikfarlighed, tilvænning og bivirkninger. Det tilsigtes derfor at minimere brugen af denne type medicin og nøje overveje alternative muligheder.

Du anmodes derfor om at bestille tid til samtale om mulige alternativer og ordination af medicin. Og ved sygeplejerske i lægehuset til fornyelse af recept hver 3. måned fremadrettet.

Lægeklinik Ølgod udskriver ikke Cannabis

De praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen medicin (DSAM), har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten frarådet forsøgsordningen, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin.

DSAM fraråder derfor nu de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis, ligesom vi også fraråder at overtage ansvaret for receptudskrivning i tilfælde, hvor andre speciallæger har opstartet udskrivning af cannabisprodukter.

I de få tilfælde, hvor de officielle kriterier for at udskrive cannabis kunne være opfyldt (herunder at relevante godkendte lægemidler bør være afprøvet først), anbefaler vi de praktiserende læger at henvise til de relevante lægespecialer, f.eks. neurologer og læger specialiseret i smertebehandling, som kan påtage sig at vurdere om cannabis kan komme på tale.

DSAM, København 01/01-2018

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Konsultation Telefontid:
klinikken
Mandag 07.00 – 16.00 08.00 – 12.00
Tirsdag 07.00 – 16.00 08.00 – 12.00
Onsdag 07.00 – 15.00 08.00 – 12.00
Torsdag 07.00 – 15.00 08.00 – 12.00
Fredag 07.00 – 16.00 08.00 – 12.00

Telefon 73 70 70 74

Lægeklinik Ølgod

Vestergade 10 1. sal
6870 Ølgod
Tlf. 73707074